tańcowała jesień, kolorowa jesień ...

Zabawy plastyczno-sensoryczne mają za zadanie pobudzać zmysły dziecka, poszerzać i organizować świat jego doznań ,a tym samym stymulować harmonijny rozwój układu nerwowego i mózgu. Dlatego też w edukacji przdszkolnej nieodzownym elementem jest stałe pobudzanie różnych dziecięcych zmysłów. 

10 października dzieci z grupy III wykonały pracę plastyczną , angażując zmysł wzroku i dotyku. Efekty wyczarowane dziecięcymi palcami zachwyciły paletą jesiennych barw .

 

Joanna Gnatowicz 

udział w biegu charytatywnym dla Mikołaja

dziecko ruchomy obrazek 0125

6 października w biegu charytatywnym dla Mikołaja udział wzięli : 

Lenka i Ksawery z grupy III.

Gratulujemy dzieciom i rodzicom udziału i chęci niesienia pomocy. 

 

Joanna Gnatowicz

Występ starszaków z grupy V z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Starszaki z grupy V z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprezentowały przepiękny program artystyczny podczas którego poprzez recytację wierszy i śpiewanie piosenek  podziękowały nauczycielom i pracownikom oświaty za trud  jaki wkładają w codzienną pracę. W humorystyczny sposób odegrały skecz zastanawiając się podczas narady grupowej co tu wymyślić, aby Pani sprawić przyjemność z okazji Dnia Nauczyciela.Pomysłów było wiele m.in. podróż żaglówką dookoła świata,  stoliczek ze słodkościami, temperowanie kredek . Na koniec dzieci złożyły życzenia i wręczyły upominki wszystkim pracownikom przedszkola.Pani Dyrektor oraz przedstawicielki Rady Rodziców przedszkola złozyły również życzenia i podziękowania za zaangażowanie w pracę wszystkim nauczycielom i pracownikom placówki.

Katarzyna Bąk

wyniki konkursu "Przedszkole w dżungli"

Z wielką radością ogłaszmy ,że w konkursie organizowanym przez Jungle Park dotyczącym wykonania przez grupę przedszkolną pracy plastycznej pt. "Przedszkole w dżungli" grupa III zajęła I MIEJSCE

Wyróżniono również prace:

Adama Górasińskiego z gr. VI

Mai Iwanickiej  z gr. VI

Zuzzanny Fujarczuk z grupy VI 

 Warto zaznaczyć, że konkurencja była spora , gdyż  uczestnikami konkursu były zarówno grupy z brzeskich przedszkoli jak i z oławskich. 

Huuuuuura !!! Udało się :)

 

jesienny spacer grupy III i IV

herfstbladeren

Właśnie teraz jest ten czas, gdy malownicza polska jesień prezentuje przed dziećmi paletę barw :) 4 października jej uroki na parkowych ścieżkach odkrywała grupa III i IV .

 

Joanna Gnatowicz 

Copyright © Topnet 2014