O jesieni c.d.- co słychać w grupie V?

Najstarsze przedszkolaki z grupy V w minionym tygodniu na zajęciach kontynuowały tematykę jesienną. Z paniami rozmawiały o przygotowaniu zwierząt do zimy,  przetworach na zimę przeliczając owoce, segregując je do odpowiednich słoików, uczyły się posługiwać liczebnikami porządkowymi i stosować je w zabawach.Układały owoce w kolejności rosnącej i malejącej, utrwalały obrazy graficzne poznanych liter i cyfr. Zabawy dydaktyczne przeplatane były zajęciami plastycznymi i muzyczno-tanecznymi. Dużo radosci dostarczyło dzieciom m.in.  malowanie farbą plakatową połówek naturalnych okazów jabłek i odbijanie ich na szablonie słoika, wykonanie liska z liści klonu  oraz zabawy do piosenki z wykorzystaniem jesiennego parasola. Tematykę jesienną przybliżył również film pt."Wędrówki Skrzata Borówki", wyświetlany na tablicy multimedialnej.Po omówieniu przygód bohatera,  dzieci z dużym zaangażowaniem korzystały z programu graficznego -rysując samodzielnie dary jesieni. Czas spędzony w przedszkolu umiliły zabawy na przedszkolnym placu zabaw. Tu czekała na wszystkich niespodzianka- 4 nowe sprzęty do zabaw. Intensywny tydzień zakończył się gimnastyką z elementami ZUMBY. W grupie V nie ma nudy :) 

K.Bąk, J. Gnatowicz

Copyright © Topnet 2014