Projekt Wyzwania bociana Teodora.

Grupy najmłodsze l ,ll i lll przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt. Wyzwania Teodora, czyli o tym jak pewien bocian o imieniu Teodor chciał zostać profesorem nauk przedszkolnych. Ten wyjątkowy bocian, wie jak ważne jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka z zakresu umiejętności współpracy. Wyzwalanie pozytywnych emocji, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, samodzielności, empatii wobec innych osób, postawy proekologiczne, upowszechnianie zdrowego trybu życia i kształtowanie postawy prospołecznej. Dzieci wraz z bocianem Teodorem będą zdobywać i wykonywać zadania- siedem sprawności. Zadania będą związane ze sportem, przygotowaniem posiłku, okazywaniem pomocy, dbanie o przyrodę, wyrażaniem emocji i uczuć, ale również znajdzie się coś dla małych artystów. Kto podejmie wyzwanie i poradzi sobie z zadaniem, otrzyma odznakę, a gdy zbierze zadania, zostanie nagrodzony dyplomem profesora Teodora.

 Grupy l i ll przyjęły pierwsze wyzwanie, zapoznały się z postacią bociana profesora Teodora, a także wykonały portret zacnej osoby, więc zdobyły pierwszą sprawność Artystyczną Duszę.

   

Iwona Jankowska

Copyright © Topnet 2014