„„KLUB MAŁEGO I DUŻEGO PODRÓŻNIKA” W GRUPIE VI

 W grupie VI rozpoczęliśmy realizację innowacji pedagogicznej pt. „Klub dużego i małego podróżnika”.  Szczególną uwagę zwracamy na rozwój  zagadnień   związanych z zapoznaniem z miejscem  Polski w świecie , zapoznanie z kontynentami. Zapoznamy dzieci  z wybranymi  państwami  kontynentów i uświadomimy im, że będąc Polakami, są również Europejczykami, obywatelami świata. Na gruncie miłości do małej ojczyzny dzieci będą budowały miłość do swojego kontynentu , planety, jest to także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej Podstawie programowej Wychowania Przedszkolnego.   Materiał  zawarty w programie  innowacji  jest tak dobrany, aby pobudzić dzieci do myślenia, działania. Do czynnego udziału w realizacji programu zostali zaproszeni rodzice, którzy wraz z dziećmi prowadzą notatnik „Małego i dużego podróżnika „ i zamieszczają  w nim notatki o rodzinnych podróżach dużych i małych. Pierwsze relacje rodzinnych podróży już za nami. Podróż dopiero się zaczęła ,czeka nas jeszcze wiele przygód . Program podróżniczy świetnie wpisał się w naszą grupę ,gdyż są wśród nas dzieci z innych krajów lub urodzone w innych krajach. Na pewno zaprosimy rodziców tych dzieci do wspólnych wirtualnych podróży. Nasi podopieczni już świetnie „czytają” fizyczną mapę Polski, wiedzą co oznaczają kolory na mapie i na pewno  niektórzy uczniowie nie mają takiej wiedzy jak oni. Jestem z nich dumna!   Również moja skromna osoba jako autorka tego programu chętnie dzielę się z dziećmi przeżyciami i opowieściami z moich podróży i staram się zaszczepić w nich pasje do poznawania bliskich i dalekich stron .  

Do zobaczenia w podróży.

Małgorzata  Augustyn

Katarzyna Bąk

Copyright © Topnet 2014