Opłaty

Stawka żywieniowa dzienna- 5,20zł

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawę programową *– 1 zł

Opłatę za przedszkole proszę dokonywać do 10 każdego miesiąca w kasie przedszkola lub na konto bankowe:

BGŻ SA 86203000451110000002179990

Opłatę na Radę Rodziców proszę dokonywać u skarbników poszczególnych grup lub na konto bankowe:

IBAN 89 8863 0009 1000 0000 0387 0001

*realizacja podstawy programowej od poniedziałku-piątku w godz. 9-14

 

 

Informacja dla Rodziców

 na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

w roku szkolnym 2015/2016

 

Szanowni Rodzice,

Podobnie jak w latach poprzednich, również w roku szkolnym 2016/2017 Dyrekcja Przedszkola pragnie umożliwić Państwu skorzystanie z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci szkolnych proponując ofertę PZU. Rodzice zainteresowani ubezpieczniem swojego diecka są proszeni o dokonywanie wpłat w kwocie 42 zl. u nauczycielek poszczególnych grupach.Suma ubezpiecznia 10.000 zł.

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu w zajęciach dodatkowych uczestniczą dzieci 5,6- letnie.

Zajęcia

Prowadzący

Logopedia

mgr Beata Czerwińska

Język angielski

mgr Katarzyna Bąk                                       mgr Marcelina Szymańska   

Katecheza

mgr Mariola Hejduk

Gimnastyka korekcyjna

mgr Marcelina Szymańska

Procedury i upoważnienia

Jeżeli chcą Państwo aby ktoś inny mógł odebrać Wasze dziecko z przedszkola, prosimy o wydrukowanie i wypełnienie niżej zamieszczonego dokumentu:

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Przygotowaliśmy dla Państwa dokumenty, w których zawarte są informacje (procedury) postępowania w sytuacjach związanych z opieką i wychowaniem Państwa dzieci:

1. Procedura kontaktów z Rodzicami;

2. Procedura postępowania z dzieckiem chorym;

3. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;

4. Procedura obiegu informacji w przedszkolu;

Procedury można wydrukować bezpośrednio z naszej strony lub zapisać na swoim komputerze.

 

 

Dojrzałość szkolna

Opracowały:
pedagog: mgr Barbara Borowska

psycholog: mgr Kinga Łęgowik-Gwiazda

Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do podjęcia obowiązków i zadań jakie stawia przed nim szkoła. Oznacza osiągniecie odpowiedniego stopnia rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalno – społecznego, który umożliwi mu udział w życiu szkoły oraz opanowaniu wiadomości, umiejętności, nawyków określonych programem nauczania.

Czytaj więcej: Dojrzałość szkolna

Copyright © Topnet 2014