Informacja dla Rodziców pracujących w okresie wakacji

Zainteresowani  opieką dla dziecka w okresie wakacji w  Przedszkolu Publicznym Nr 11 oraz w niżej wymienionych placówkach.

 Warunkiem przyjęcia na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie w przedszkolu macierzystym (w kancelarii)

„Karty zgłoszenia dziecka” na dyżur wakacyjny

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE   OD 15 DO 25 MAJA 2019r.

 

UWAGA RODZICE

INFORMUJĘ, ŻE W CZASIE WAKACJI PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 CZYNNE JEST W MIESIĄCU LIPCU

 

W MIESIĄCU LIPCU DYŻUR PEŁNIĄ PRZEDSZKOLA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 ul. OFIAR KATYNIA 9

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 UL. ZIELONA 23

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 UL. GAJ 1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 UL. TOWAROWA 8

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 UL. SPACEROWA 2

 

 

W MIESIĄCU SIERPNIU DYŻUR PEŁNIĄ PRZEDSZKOLA:

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ul. JANA PAWŁA

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 UL. B.CHROBREGO

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 UL.  MONTE CASINO

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 UL. WYSOKA

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 UL. KS. MAKARSKIEGO

 

 

Drodzy rodzice

DRODZY RODZICE

W  ZWIĄZKU Z DECYZJĄ ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZNP INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 27.04.2019r. ZAWIESZAMY AKCJĘ STRAJKOWĄ DO 01.09.2019r.

WOBEC POWYŻSZEGO OD 29.04.2019r. ROZPOCZYNAMY PLANOWANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE.

W IMIENIU WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA OKAZANĄ SOLIDARNOŚĆ I WSZELKIE PRZEJAWY ŻYCZLIWOŚCI, ZA USZANOWANIE NASZEGO PRAWA DO STRAJKU.

WIERZYMY, ŻE WALCZYMY O LEPSZĄ EDUKACJĘ DLA PAŃSTWA DZIECI.

DYREKCJA I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR 11

aktualizacja informacji dotyczących strajku w dniu 23.04.2019r.

W związku z OGÓLNOPOLSKIM STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY , oświadczamy, iż podtrzymujemy akcję strajkową. Oczekujemy na decyzję Głównego Zarządu ZNP.  Wobec powyższego , nadal nie będziemy w stanie zapewnić opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom. 

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszego protestu, cierpliwość i wyrozumiałość. 

Prosimy rodziców o zapewnienie opieki dzieciom w miarę możliwości. 

 

nauczycielki oraz pracownicy Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu.

OGŁOSZENIE

W związku z OGÓLNOPOLSKIM STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY , oświadczamy, iż podtrzymujemy akcję strajkową. Wobec powyższego , nadal nie będziemy w stanie zapewnić opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom. 

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszego protestu, cierpliwość i wyrozumiałość. 

Prosimy rodziców o zapewnienie opieki dzieciom w miarę możliwości. 

 

nauczycielki oraz pracownicy Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu. 

Copyright © Topnet 2014