UWAGA PILNE !

Informacja Urzędu Miasta w Brzegu

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice!

W trosce o należyte zapewnienie bezpieczeństwa naszych dzieci i pracowników publicznych przedszkoli i żłobka informujemy, że 6 maja 2020 roku, brzeskie samorządowe placówki nie będą otwarte. O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować w najbliższym czasie.
Obecnie Gmina wraz dyrektorami placówek analizuje bieżącą sytuację oraz określa ich możliwości lokalowe i sanitarne. Dyrektorzy opracowują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie wszystkich placówek, które będą uwzględniały ich możliwości kadrowe i lokalowe zgodnie z wytycznymi GIS-u, które pojawiły się w weekend. Wspólnie z dyrektorami opracowujemy dokumentację, ustalamy harmonogramy pracy. Jako samorząd gminny podjęliśmy także działania zmierzające do zapewnienia środków higienicznych i ochrony osobistej potrzebnych do bezpiecznego funkcjonowania placówek w tej wyjątkowej i nie występującej nigdy wcześniej sytuacji. Przygotowane zamówienia gdy zostaną zrealizowane pozwolą na przekazanie odpowiednich środków do placówek i to dopiero umożliwi bardziej konkretne ustalenie daty otwarcia. Prowadzone są konsultacje z rodzicami dzieci uczęszczających do brzeskich przedszkoli oraz publicznego żłobka w celu określenia ich opinii i oczekiwań, a także wyjaśniane są z Ministerstwem Edukacji kwestie realizacji podstawy programowej w przedszkolach w niepełnych grupach.
Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi rządu w pierwszej kolejności ze żłobka, przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności ustalone zostaną lokalne kryteria uwzględniające opinie rodziców, ale łączna ilość dzieci nie będzie mogła przekroczyć norm ustalonych w wytycznych rządu.

UWAGA RODZICE -PILNE !

Szanowni Rodzice!

Bardzo proszę o informację, kto z Państwa deklaruje, w przypadku przywrócenia funkcjonalności placówki, chęć korzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka.
Informacja niniejsza jest niezbędna do określenia Państwa potrzeb w w/w obszarze i podjęcia decyzji w zakresie możliwości i warunków, jakie może spełnić placówka, biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej wszyscy się obecnie znajdujemy. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, w przypadku uruchomienia opieki, wytyczne GIS i MZ wskazują, że pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacje w formie wiadomości tekstowej zawierającej imię i nazwisko dziecka, należy niezwłoczne przesłać na pocztę przedszkola.

O podjętych rozwiązaniach, zasadach i decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie internetowej przedszkola lub profilu na FB.

karty pracy -możliwość odbioru

 
 

Drodzy Rodzice! 

W dniach 16 i 17 kwietnia w godzinach od 8.00 do 13.00  na parterze naszego przedszkola, można odebrać karty pracy dla swojego dziecka, do indywidualnej pracy w domu. Posłużą one utrwaleniu i poszerzaniu wiadomości. 

Jednocześnie przypominamy , że w zakładce Galeria,  od początku trwania kwarantanny do chwili obecnej, nauczycielki z naszego przedszkola wspierają inspiracjami zapraszając dzieci i rodziców do zabaw i zadań w domu. ZAPRASZAMY ! 

Copyright © Topnet 2014