z okazji DNIA DZIECKA

dzieci66

Z OKAZJI DNIA DZIECKA, DYREKCJA PRZEDSZKOLA WE WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW ORGANIZUJE WYJAZD WSZYSTKICH GRUP PRZEDSZKOLNYCH DO TEATRU LALKI I AKTORA W OPOLU .

28 MAJA -GRUPY III, IV, V I VI - MUSICAL O MIŁOŚCI ZWIERZĘCEJ PT. "PSIA KOŚĆ" 

8 CZERWCA - GRUPY  I i II - "AWANTURA O ZWIERZAKA" 

Wyjazd odbędzie się  w godzinach pracy przedszkola.Dzieci, które nie są ubezpieczone nie będą mogły pojechać, dlatego przypominamy rodzicom, o dostarczeniu  potwierdzenia ubezpieczenia dziecka od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( dotyczy tych rodziców, którzy we wrześniu nie dostarczyli  takiego potwierdzenia nauczycielkom poszczególnych grup)
Nie dajemy dzieciom plecaków z przekąskami. Z przedszkola dostaną poczęstunek- drożdżówkę i wodę, którą zjedzą zamiast zupy w drodze powrotnej. Planowany powrót do przedszkola to godz. 14.( na II danie). Dzieci można odbierać od 14.30
Wycieczka jest finansowana ze składek Rady Rodziców.W związku z tym prosimy o uregulowanie odpłatności.
Prosimy także  o ubranie dziecka w tym dniu stosownie do pogody. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się z Dyrekcją przedszkola lub nauczycielkami.

DENTOBUS propozycja przebadania stanu uzębienia dzieci

 
 
 Drodzy Rodzice !
Prekazujemy niezbędne informacje dotyczące wizyty DENTOBUSA
w placówkach przedszkolnych z Miasta Brzeg (publicznych i niepublicznych).
DENTOBUS to  mobilny gabinet stomatologiczny ( udostępniony przez Wojewodę opolskiego) ,
który dociera do szkół i przedszkoli w województwie opolskim, by promować, edukować zdrowie jamy ustnej 
oraz leczyć zęby dzieci i młodzieży .
Wszystkie zabiegi stomatologiczne w DENTOBUSIE są BEZPŁATNE.  W całej Polsce jest
16 DENTOBUSÓW, czyli po jednym na każde województwo. Mobilne g a b i n e t y  st o m a t o l o g i c z n e
 z o st a ł y sfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia
R e a l iz a c j ę  u m o żl i w i a P r o g r a m  U sł u g Stomatologicznych świadczonych
w DENTOBUSIE, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jak przebiega wizyta w Dentobusie? Wizyta w gabinecie zaczyna się od badania kontrolnego.
Dzieci i młodzież otrzymują bezpłatny przegląd stomatologiczny. Wykonywane są też zabiegi
z zakresu profilaktyki,które zapobiegają chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
Po przeglądzie przedszkolaki  dostają informacje o stanie uzębienia oraz wskazówki do utrzymania
zdrowego uśmiechu oraz drobiazg dla dzielnego pacjenta.W obecnym czasie ( epidemia)
nie wykonujemy zabiegów leczniczych.
Wszystkie zabiegi wykonywane są w pełnym reżimie sanitarnym, niezbędne  informacje zawarte
są w czytelnej prezentacji.
Warunkiem wzięcia udziału jest pisemna zgoda Rodzica/ Opiekuna  (załączony formularz zgody)
W programie wzięło już udział około 250 przedszkoli w województwa opolskiego.
Liczymy, że wykorzystacie Państwo tą bezpłatną możliwość i zaprosicie Dentobus do swojej
Placówki przedszkolnej.
Zgody na pregląd stomatoloiczny Państwa dziecka prosimy przekazać nauczycielkom w grupie.
Po otrzymanej informacji wyznaczymy termin wizyty.
Pozdrawiam
 
                                                                                                                                                                                                                                     Grażyna Marasek
                                                                                                                                                       Koordynator
 
 

NARODOWY SPIS LUDNOŚCI

DRODZY RODZICE.
 
W ZWIĄZKU Z NARODOWYM SPISEM LUDNOŚCI PRZYPOMINAMY :
W dniu 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy - którego można dokonać na każdym urządzeniu mającym połączenie z Internetem za pośrednictwem interaktywnej
aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
 
"nh-safe-redirect="
 
Dokonanie samospisu jest również możliwe w Gminnym Biurze Spisowym, które Mieści się w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w budynku B, pok. nr 7B.  Godziny Przyjmowania petentów: 7:15-15:15. Kontakt pod nr telefonu
506 338 853. Uruchomiona została również specjalna infolinia  pod nr 22 279 99 99 , gdzie można uzyskać pomoc przy samodzielnym wypełnianiu formularza spisowego przez Internet, spisać się przez telefon w przypadku braku dostępu do Internetu, pozyskać informację o rachmistrzu spisowym, w tym potwierdzić jego tożsamość.
 
grafika nr 3
Z poważaniem,
Kamila Rosińska
Gminne Biuro Spisowe

KOMUNIKAT- zamknięcie przedszkoli i żłobków

W ZWIĄZKU Z NOWYMI OBOSTRZENIAMI DOTYCZĄCYMI ZAMKNIĘCIA OD 27 MARCA DO 18 KWIETNIA ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI , INFORMUJEMY ŻE NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE DLA WSZYSTKICH Z WYJĄTKIEM DZIECI RODZICÓW PEŁNIĄCYCH PRACĘ W SŁUŻBACH MEDYCZNYCH I MUNDUROWYCH. INFORMUJEMY ,ŻE RODZICOM SPRAWUJĄCYM OPIEKĘ NAD SWOIM DZIECKIEM W DOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK DO 18 KWIETNIA NA DZIECKO DO 8 ROKU ŻYCIA. 

DYREKTOR ALINA MAKOWSKA 

Copyright © Topnet 2014