Zakończenie przedszkola przez starszaków- wręczenie dyplomów

 

dyplom.jpg

Drodzy Rodzice, kochane starszaki :)

W związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa nie mamy możliwosci zoorganizowania uroczystego zakończenia przedszkola i pożegnania się z Wami i Waszymi rodzicami. Niemniej jednak Dyrekcja przedszkola, Rada Rodziców i My - nauczycielki  grup V i VI przygotowałyśmy dla Was dyplomy, pamiątkowe tabla, prezenty.

Zapraszamy Państwa ( jednego z rodziców) wraz z dzieckiem do odbioru w dniach 25 i 26 czerwca w godz. 10-12.

Jednoczesnie przypominamy o zachowaniu środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Katarzyna Bąk

dzieci.jpg

 

 

Dokumenty - zgłoszenie dziecka na wakacje

 

WAŻNE INFORMACJE I DOKUMENTY DLA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM DZIECKA NA OKRES WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA.

 

OGŁOSZENIE WAKACJE 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA W OKRESIE WAKACYJNYM 2019/2020

 

 

                                                                                                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020 z dnia 08 czerwca 2020  dyrektora

                                                                                                                                    Przedszkola Publicznego nr 11  Brzegu w sprawie:

                                                                                        wprowadzenia ANEKSU NR 1 do „Procedury bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego

                                                                                                                               obowiązującej w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Brzegu”.

 

 

1.  W § 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„Liczba dzieci w grupie ustalana jest w oparciu o zasadę 3m² na dziecko i każdego opiekuna tj. oddział liczy do 16 dzieci

2  .W § 5 ust.4 otrzymuje brzmienie:

4. Zgłoszenie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1 i nr 2), należy złożyć w przedszkolu, w wersji papierowej osobiście lub do skrzynki podawczej, najpóźniej do czwartku poprzedzającego dany tydzień do godziny 13.00. Złożenie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w przedszkolu, aż do momentu potwierdzenia przez przedszkole miejsca dla dziecka. Zgłoszenie niekompletne pozostaje bez rozpatrzenia.

3   W §7 ust.2pkt.b)  otrzymuje brzmienie:

b) Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 16. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. W związku z powyższym, w zależności od powierzchni sali zajęć danej grupy, może w niej przebywać w tym samym czasie maksymalnie od 10 do 20 dzieci oraz maksymalnie 2 osoby dorosłe (pracownicy przedszkola).

c) rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w wersji papierowej, osobiście lub do skrzynki podawczej OŚWIADCZENIE i DEKLARACJĘ opieki nad dzieckiem na dany tydzień (załącznik nr 1 i nr 2).Szczegółowe regulacje dotyczące terminów na złożenie oraz zmianę DEKLARACJI zostały wskazane w § 5 niniejszej procedury w punktach 4, 5, 6.

 08.06.2020 Alina Makowska

 ( data i podpis dyrektora)

"Niepodległa" z okazji Dnia Dziecka

niepodlegla.jpg

Szanowni Państwo,

Biuro Programu „Niepodległa” z okazji Dnia Dziecka przygotowało dla najmłodszych "Karty retro zabaw" z których można korzystać m.in. w przedszkolach, domach kultury, czy klubach malucha.

"Karty retro zabaw" to cykl pomysłów spędzania czasu z dziećmi, które publikowane będą co tydzień, w poniedziałek, na stronie niepodlegla.gov.pl od 1 czerwca 2020. Zaczerpnięto je z oryginalnych poradników z okresu międzywojennego. Cotygodniowy zestaw zawiera cztery karty z pomysłami. Trzy karty zawierają instrukcje do zabawy słownej, zabawy ruchowej i inspiracji do drobnej pracy ręcznej, a czwarte zadanie to kreatywna niespodzianka. Większość potrzebnych materiałów można znaleźć wśród podstawowego wyposażenia domu. Propozycje umieszczone na kartach dobrano tak, by przy niewielkiej asyście opiekunów mogły z nich korzystać już czteroletnie dzieci. Każdą z aktywności można dowolnie modyfikować, zwiększając lub zmniejszając poziom jej trudności.

retro.png

"Karty retro zabaw” powstały na podstawie zachowanych materiałów z dwudziestolecia międzywojennego – książek, poradników i czasopism. Zachowano oryginalną pisownię, a wyjaśnienia dotyczące kontekstu gry czy pojęć, które już wyszły z użycia, umieszczono w przypisie, czyniąc je dostępnymi dla wszystkich i dodatkowo zwiększając ich walor edukacyjny. Zawsze wskazane jest także źródło historyczne, z którego pochodzi dany pomysł na zabawę. Wszystkie zadania zostały przedstawione w atrakcyjnej szacie graficznej. Dzięki swojej formule „Karty retro zabaw” mogą stać się inspiracją do rozmów o życiu pradziadków, korzeniach rodzinnych i niepodległej II Rzeczpospolitej, kiedy to obok ważnych wydarzeń na arenie międzynarodowej, toczyło się zwykłe, normalne życie, a dzieci, podobnie jak dziś, miały obowiązki domowe i wolny czas na zabawę.

„Karty retro zabaw” to kolejny z projektów Biura Programu „Niepodległa”, który przybliża życie codzienne w II Rzeczpospolitej i może służyć poznaniu historii i ciekawostek z okresu międzywojennego. W regularnie aktualizowanej zakładce O Niepodległej czekają ciekawe artykuły, m.in. o międzywojenne edukacji, modzie, sporcie, czy infrastrukturze.

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/karty-retro-zabaw-gry-i-zabawy-dla-dzieci-sprzed-stu-lat/

Biuro Programu "Niepodległa"

Copyright © Topnet 2014