informacje o ubezpieczeniu na rok 2020/21

Szanowni Rodzice,

W roku 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, przestawiam Państwu za pośrednictwem strony internetowej przedszkola, ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przesłaną przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Większość z tych propozycji to ubezpieczenie zawierane internetowo, co pozwala całkowicie uniknąć ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka. Na portalu towarzystwa ubezpieczeniowego wybranego przez Państwa, rodzice samodzielnie analizują i wybierają wariant ubezpieczenia NNW dla dzieci tj. zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają ich oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Jednocześnie informuję, że podobnie jak w latach ubiegłych przedszkole nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia NNW, stroną umowy są wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie.

dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11 

Alina Makowska

 

NAU

NNW INTERRIKS

NOWAKLASA

GENERALI

PZU

Uniqa

Copyright © Topnet 2014