Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród -konkurs plastyczny

Koronawirus jak się przed nim chronić?

Czas pandemii zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycieli jest zupełnie nowym i trudnym doświadczeniem. Mimo tej wyjątkowej sytuacji, zmagania się z wyzwaniem pracy zdalnej , rodzice wykazują duże zaangażowanie w edukację dziecka w domu.

Aby uatrakcyjnić ten czas i pokonać nudę-nauczycielki z Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu, codziennie przekazują dzieciom i rodzicom propozycje zajęć i zabaw w domu.

Jednym z pomysłów było zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Koronawirus-jak się przed nim chronić ?”, którego inicjatorkami były: Ewa Banach i Joanna Gnatowicz. Miał on na celu utrwalenie zasad higieny i bezpieczeństwa w walce z koronawirusem, ale również pobudzenie dziecięcej kreatywności z niewielkim wsparciem rodziców. Drogą e-mailową, wpłynęły do przedszkola prace, przedstawiające dziecięcą wizję pokonania wirusa. Wszystkie wyróżniała duża wiedza dotycząca poruszanego zagadnienia oraz twórcze wykonanie. Po burzliwych obradach komisji, wyłoniono pracę zwycięską, autorstwa Zosi Omasty oraz nadano dwa wyróżnienia : pierwsze -dla twórczej wizji Antoniego i Franciszka Matuła, drugie dla pracy Julii Giżewskiej. W ramach głównej nagrody stworzono plakat , przedstawiający zwycięski rysunek , który będzie umieszczony w przedszkolu, Urzędzie Miasta Brzeg, oraz placówkach zdrowia w naszym mieście. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Joanna Gnatowicz

 

 

    

Copyright © Topnet 2014