ulotki informacyjne i bajki

Ulotka informacyjna  dotycząca postępowania  na wypadek zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów mogących wskazywać zarażenie koronawirusem : Opracowanie „SEAS Polska”; Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jak uspokoić dziecko-

Bajki pomocne w rozwijaniu świadomości dziecka zagrożeniem, powodowanym koronawirusem  :

"Pluszowy lekarz" , "Samotny Misiek-Zdzisiek w szpitalu"   bajki

Copyright © Topnet 2014