Opłaty

Stawka żywieniowa dzienna- 5,20zł

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawę programową *– 1 zł

Opłatę za przedszkole proszę dokonywać do 10 każdego miesiąca w kasie przedszkola lub na konto bankowe:

BGŻ SA 86203000451110000002179990

Opłatę na Radę Rodziców proszę dokonywać u skarbników poszczególnych grup lub na konto bankowe:

IBAN 89 8863 0009 1000 0000 0387 0001

*realizacja podstawy programowej od poniedziałku-piątku w godz. 9-14

 

 

Informacja dla Rodziców

 na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

w roku szkolnym 2015/2016

 

Szanowni Rodzice,

Podobnie jak w latach poprzednich, również w roku szkolnym 2016/2017 Dyrekcja Przedszkola pragnie umożliwić Państwu skorzystanie z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci szkolnych proponując ofertę PZU. Rodzice zainteresowani ubezpieczniem swojego diecka są proszeni o dokonywanie wpłat w kwocie 42 zl. u nauczycielek poszczególnych grupach.Suma ubezpiecznia 10.000 zł.

Copyright © Topnet 2014