DENTOBUS propozycja przebadania stanu uzębienia dzieci

 
 
 Drodzy Rodzice !
Prekazujemy niezbędne informacje dotyczące wizyty DENTOBUSA
w placówkach przedszkolnych z Miasta Brzeg (publicznych i niepublicznych).
DENTOBUS to  mobilny gabinet stomatologiczny ( udostępniony przez Wojewodę opolskiego) ,
który dociera do szkół i przedszkoli w województwie opolskim, by promować, edukować zdrowie jamy ustnej 
oraz leczyć zęby dzieci i młodzieży .
Wszystkie zabiegi stomatologiczne w DENTOBUSIE są BEZPŁATNE.  W całej Polsce jest
16 DENTOBUSÓW, czyli po jednym na każde województwo. Mobilne g a b i n e t y  st o m a t o l o g i c z n e
 z o st a ł y sfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia
R e a l iz a c j ę  u m o żl i w i a P r o g r a m  U sł u g Stomatologicznych świadczonych
w DENTOBUSIE, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jak przebiega wizyta w Dentobusie? Wizyta w gabinecie zaczyna się od badania kontrolnego.
Dzieci i młodzież otrzymują bezpłatny przegląd stomatologiczny. Wykonywane są też zabiegi
z zakresu profilaktyki,które zapobiegają chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
Po przeglądzie przedszkolaki  dostają informacje o stanie uzębienia oraz wskazówki do utrzymania
zdrowego uśmiechu oraz drobiazg dla dzielnego pacjenta.W obecnym czasie ( epidemia)
nie wykonujemy zabiegów leczniczych.
Wszystkie zabiegi wykonywane są w pełnym reżimie sanitarnym, niezbędne  informacje zawarte
są w czytelnej prezentacji.
Warunkiem wzięcia udziału jest pisemna zgoda Rodzica/ Opiekuna  (załączony formularz zgody)
W programie wzięło już udział około 250 przedszkoli w województwa opolskiego.
Liczymy, że wykorzystacie Państwo tą bezpłatną możliwość i zaprosicie Dentobus do swojej
Placówki przedszkolnej.
Zgody na pregląd stomatoloiczny Państwa dziecka prosimy przekazać nauczycielkom w grupie.
Po otrzymanej informacji wyznaczymy termin wizyty.
Pozdrawiam
 
                                                                                                                                                                                                                                     Grażyna Marasek
                                                                                                                                                       Koordynator
 
 

Copyright © Topnet 2014