ogłoszenie pilne 27.01.2021

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 11 w Brzegu informuje, że w związku z pozytywnym wynikiem testu na covid-19 u pracownika Przedszkola, decyzją PSSE w Brzegu, w dniach 27.01.2021– 01.02.2021 objęte nadzorem epidemiologicznym zostały dzieci z grup: IV. Dla dzieci został wdrożony zdalny tryb nauczania. Personel pracujący w tym oddziale został skierowany na kwarantannę. Wszystkie informacje przekazywane są rodzicom poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grup i dyrektorem.
W Przedszkolu zachowany jest reżim sanitarny. Na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.
Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, o zachowanie spokoju oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.
Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z PSSE w Brzegu oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Copyright © Topnet 2014