RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

630 – 900

 • Odbieranie przyprowadzanych dzieci od rodziców przez personel techniczny, zgodnie z procedurami obowiązującymi w okresie pandemii (pomiar temperatury, przebranie dziecka w szatni, odprowadzenie do sal na piętrach).
 • Swobodne zabawy (indywidualne, w zespołach). Gry i zabawy dydaktyczne. Zabawy stolikowe, logopedyczne, muzyczne. Ćwiczenia poranne. Zajęcia dodatkowe – religia.

900 – 1400 realizacja podstawy programowej

 • Przygotowanie do śniadania ( zgodnie z procedurami GIS).
 • Śniadanie
 • nauka samodzielnego jedzenia,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłku.
 • Zabiegi higieniczno – sanitarne zgodne z procedurą GIS.
 • Zintegrowana działalność edukacyjna. Zabawy i zajęcia edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową i wybrane treści programowe.
 • Język angielski.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna według wewnętrznego harmonogramu:
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne.
 • Zabiegi higieniczno – sanitarne zgodne z procedurą GIS przed wyjściem na podwórko.
 • Zabawy na świeżym powietrzu, zgodnie z wewnętrznym harmonogramem, w wydzielonych boksach, według wytycznych GIS.
 • Zabiegi higieniczno – sanitarne po powrocie z podwórka przed zupą.
 • Zupa – I danie:
 • nauka samodzielnego jedzenia,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłku.
 • Leżakowanie w grupach młodszych (dzieci 3 – 4 letnie)< wprowadzanie elementów bajkoterapii i muzykoterapii. Zachowanie procedur obowiązujących w okresie pandemii.

Zabawy na świeżym powietrzu grupy starsze (dzieci 5 – 6 letnie) zgodnie z wewnętrznym harmonogramem.

 • Czynności higieniczno – sanitarne przed obiadem.
 • II danie
 • nauka samodzielnego jedzenia,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłku.

1400 – 16 30

Zabawy utrwalające wprowadzone treści dydaktyczne. Praca stymulująca rozwój dziecka. Zabawy dowolne według indywidualnych upodobań.

Rozchodzenie się dzieci (odprowadzanie dzieci do szatni przez personel techniczny, ubieranie i przekazanie rodzicom).

Przy sprzyjającej pogodzie grupy starsze rozchodzą się z ogródka przedszkolnego.

           W ciągu dnia odbywa się monitorowanie:

 • wietrzenie sal,
 • dezynfekcja powierzchni użytkowych, leżaków (po leżakowaniu), wybranych zabawek,
 • podwórka, zgodnie z wymogami i procedurami opracowanymi na okres pandemii.

Copyright © Topnet 2014