Praca przedszkola w warunkach COVID 19

Procedura bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego obowiązująca w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Brzegu

Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa "Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka"

Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa "Tygodniowa deklaracja zgłoszenia dziecka"

Załącznik do Procedury bezpieczeństwa "Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę ochronną"

Załącznik do Procedury bezpieczeństwa "Jak skutacznie myć ręce"

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020 z dnia 08 czerwca 2020  dyrektora

Przedszkola Publicznego nr 11  Brzegu w sprawie: wprowadzenia ANEKSU NR 1

do „Procedury bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego

obowiązującej w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Brzegu”.

 aneks do procedury

Copyright © Topnet 2014