wydarzenia październik

3.10 - wycieczka do Manufaktury słodyczy we Wrocławiu  - ręczne tworzenie wyrobów cukierniczych przez grupy IV, V i VI .

4.10 - FOTO-GAMA -wykonywanie zdjęć kalendarzowych 

12.10.-  godz. 10.00 -Obchody Dnia Nauczyciela -  Akademia przygotowana przez  grupę VI 

16.10.- spotkanie z policjantem- udział biorą wszystkie grupy 

Copyright © Topnet 2014