realizacja MODELU WARTOŚCIOWE SZKOŁY

 
 
 
Wartościowe szkoly LOGOZasób 12x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O MODELU

Czym jest Model Wartościowych Szkół ®

Celem Modelu Wartościowych Szkół ® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej (przedszkolnej), w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół ® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły (przedszkola) oraz realizacji podstaw programowych. 

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły (PRZEDSZKOLA) i przyszły pracownik.

Copyright © Topnet 2014