Podziękowania dla sponsorów

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców  składają serdeczne podziękowania sponsorom, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia Dnia Dziecka w przedszkolu.

Rekrutacja na okres wakacji

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA DOTYCZY PRZEDE WSZYSTKIM DZIECI
RODZICÓW, KTÓRZY NIE MOGĄ ZAPEWNIĆ IM OPIEKI,
ZE WZGLĘDU NA WYKONYWANĄ PRACĘ ZAWODOWĄ

Termin składania: od 17 maja  2021r. do 28 maja  2021r.

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA w okresie wakacyjnym 2020/2021 do pobrania i składania
w przedszkolu macierzystym.

UWAGA: Wszystkie przedszkola w okresie wakacji czynne są 1 miesiąc zgodnie z arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny . 2020/2021

lipiec

sierpień

Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Ofiar Katynia 9

Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Jana Pawła II 7

Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Zielona 23

Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Chrobrego 37

Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne, ul. Gaj 1

Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Monte Cassino 1

Przedszkole Publiczne nr 8, ul. Towarowa 2

Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Wysoka 1

Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Spacerowa 2

Przedszkole Publiczne nr 10, ul. Ks. Makarskiego 5


W przypadku konieczności zapewnienia opieki w innym miesiącu Organ Prowadzący wskazuje dostępne miejsce w innej placówce, na podstawie wniosku rodzica złożonego w Przedszkolu macierzystym dziecka.

realizacja MODELU WARTOŚCIOWE SZKOŁY

 
 
 
Wartościowe szkoly LOGOZasób 12x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O MODELU

Czym jest Model Wartościowych Szkół ®

Celem Modelu Wartościowych Szkół ® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej (przedszkolnej), w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół ® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły (przedszkola) oraz realizacji podstaw programowych. 

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły (PRZEDSZKOLA) i przyszły pracownik.

ogłoszenie pilne na dzień 21.01.2021

Dyrekcja Przedszkola Publicznego Nr 11 w Brzegu informuje, że w związku z pozytywnym wynikiem testu na covid-19 u  pracownika Przedszkola, decyzją PSSE w Brzegu, w dniach 21 – 25 stycznia objęte kwarantanną zostało 11 dzieci z grup: II  i IV. Dzieci w tym czasie są objęte nauczaniem zdalnym.

Pozostałe dzieci pracują  w trybie stacjonarnym.

Wszystkie informacje przekazywane są rodzicom poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grup i dyrektorem.

W Przedszkolu zachowany jest reżim sanitarny. Na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, o zachowanie spokoju oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z PSSE w Brzegu oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

strefa czerwona , a praca naszej placówki.

 Drodzy Rodzice

    W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dalszej pracy placówki (wprowadzenie strefy czerwonej) informuję, że przedszkole nadal pracuje stacjonarnie. Podjęliśmy szereg czynności mających zapewnić bezpieczne warunki do nauki i pracy. Jednak może się zdarzyć, że z powodu zachorowania na COVID - 19 wychowanka lub pracownika przedszkola, placówka zostanie zamknięta na czas kwarantanny. Na kwarantannę mogą być skierowane dzieci i pracownicy z poszczególnych oddziałów lub całe przedszkole. Dzieje się tak tylko za zgodą Sanepidu. Informacja o zamknięciu oddziału lub przedszkola może pojawić się w każdym momencie i o każdej porze. Dlatego apeluję do Państwa - dbajcie o siebie, unikajcie skupisk ludzkich, rozmawiajcie z dziećmi o konieczności częstego i solidnego mycia rąk. W razie podejrzenia zachorowania na COVID- 19 dziecka lub członka rodziny powiadomcie nas niezwłocznie telefonicznie 774045935, mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a w godzinach popołudniowych poprzez aplikację messenger.

Mam także gorącą prośbę do wszystkich przyprowadzających i odbierających dzieci aby na terenie przedszkola mieli założone maseczki. Ja wiem, że Państwo macie różne zdania dotyczące pandemii, skuteczności i celowości stosowania środków ochrony osobistej. Pamiętajcie, że po dzieci przychodzą dziadkowie, osoby obciążone różnymi chorobami u których zachorowanie na tego wirusa może nie przebiegać bezobjawowo czy łagodnie. Szanujmy się wzajemnie. Życzę nam wszystkim dużo zdrowia.

Pozdrawiam serdecznie

dyrektor Alina Makowska

Copyright © Topnet 2014